top of page

טבלת מידות

1. הניחו את כף הרגל על פיסת נייר והקיפו אותה.
2. מדדו את המרחק בין נקודה A לנקודה B (הרחוקה ביותר) והוסיפו 0.3 ס"מ.
3. השווה את התוצאה עם טבלת המידות.

2021-03-19_20-15-47.png

מידות נעלי נשים

2021-03-19_20-15-38.png

מידות נעלי גברים

2021-03-19_20-15-32.png

מידות נעלי ילדים

2021-06-29_17-09-14.png

מידות נעלי גברים

image_2021-06-21_154429.png
bottom of page